In hoger beroep reclame HPV vax afgewezen

20 december 2023 door Michael Smulders

Wat  het college van beroep van de Reclame Code Commissie schreef in haar uit spraak  over mijn klacht en wat er bleef er liggen aan interessante aspecten

Samengevat  was mijn bezwaar
1 de uiting "Haal hier een vaccin tegen 6 soorten kanker" is een medische on-zin
een vaccin is tegen een besmettelijke  ziekte niet tegen  kanker. 

 2 De uitputtende wijze waarop de vertegenwoordiger van het RIVM heeft uit gelegd hoe voldaan wordt aan  het op een fatsoenlijke manier voeren van een campagne is geen verdediging van die ene zin “Haal hier een vaccin tegen 6 soorten kanker:  die zin hoort juist niet thuis in een fatsoenlijke campagne. Ik heb uitvoering beschreven op welke punten deze zin in strijd is met de Geneesmiddelenwet, de Code Publieksreclame Geneesmiddelen en de Nederlandse Reclame Code. 

Kruis door 1 voor 6

Het college zegt hierover: “Het het college gaat er vanuit dat degene die zich laten vaccineren in feite niet te doen is om bescherming te krijgen tegen HPV maar om  kanker als gevolg van het virus te voorkomen dat de tussenstap van het vaccineren tegen HPV niet in de uiting kenbaar wordt gemaakt geeft geen aanleiding om te oordelen dat een onjuist wordt voorgelicht over het doel van de vaccinatie”.

Voor mij is het teleurstellend dat het college zo oordeelt, maar  de kous  was hiermee niet af. 
 
Mijn derde punt was 
3 op de derde plaats  is qua nauwkeurigheid  er nog al wat aan merken op deze uiting.
 Het moge zo zijn dat  er een relatie is tussen het ontstaan van een aantal HPV gerelateerde kankers mede op grond van  HPV als  initiator, het moge zo zijn dat een vaccin de keten van infectie  naar voorstadia naar kanker  in een vroeg stadium afbreekt, het advies van de raad van de volksgezondheid, waar de verweerder voortdurend naar verwijst onderbouwt   deze hele zienswijze enkel voor bepaalde vaccins voor bepaalde infecties in relatie tot bepaalde kankers. 
 De uiting “haal hier een vaccin tegen 6 soorten kanker" die een belangrijke bescherming suggereert, is niet volledig onderbouwd voor alle vaccins, niet onderbouwd voor de bescherming tegen infectie van alle betroffen gebieden en er ontbreken gegevens voor tenminste 2 van 6 soorten kankers, zoals ook blijkt uit de beperkingen van de registratie; de vaccins hebben gewoon geen registratie voor  penis en mond- en keel -kanker  

Het college zegt hierover: “Anders dan ten aanzien van de overige vier kanker soorten berust hier de bescherming niet op een registratie of direct wijs maar op een plausibiliteit redenering daarbij hangt het van andere factoren af of vaccinatie tegen die kanker soorten is beschermd” en verder “om die reden acht het college de uitgang in strijd met artikel 84 lid 3 en lid 3 geneesmiddelen wet” 
In lid 3 staat: "reclame die het rationele gebruik van de geneesmiddelen niet bevordert wegens  het ontbreken van objectieve voorstelling van zaken is verboden", en in lid 4  staat "misleidende reclame is verboden".

Daarmee is de kous voor het college af, en voor mij is het jammer dat een aantal ander bezwaren niet verder mee gewogen worden. Zoals dat het verboden is om je op kinderen te richten met een reclame en dat de pop up locaties zo gekozen waren dat  je er echt niet langs heen kon kijken.

Of dat uiteindelijk de "6  soorten kanker"  voor jongens maar 1 is.
Immers, een  jongen kan geen baarmoeder, vagina of vulvakanker krijgen, over mondkeel- en penis kanker bestaat geen onderzoek en is er geen registratie van een vaccin, blijft over: anuskanker.

De uitnodiging naar jongens voor deelname lijkt ingegeven vanwege het verhogen van  groepsimmuniteit  en overdrachtsbeperking naar meisjes en niet ingegeven door een bijdrage te leveren aan individuele bescherming.
Parallellen met de corona periode (beperkt onderzoek, je doet het voor een ander) dringen zich op.
Ook botsen hier verschillende visies op preventie. In mijn boek “Bodemloos, zorg voor de zorg”, waar ik gezondheidszorg analyseer nav. de coronacrisis,  besteed ik op meerdere plaatsen uitgebreid aandacht aan het verschil tussen passieve preventie (door iedereen dan maar te vaccineren) , en actieve preventie waarbij de nadruk ligt op het in kaart brenger en oplossen van zwakke plekken de gezondheid en gezondheidszorg. De insteek waar wij zelf verantwoordelijkheid dragen voor onze gezondheid. De insteek waar wij door onze gezondheid voorop te stellen de huidige 'gezondheidszorg' (beter 'ziekenzorg') ontlasten

Een “zorg model” voor gezonden is de enige manier om de bodemloze put van de gezondheidszorg te dempen. Niet het lukraak vaccineren van de hele bevolking als daarvoor goed onderzoek ontbreekt, en tegelijk er niets gedaan wordt aan de livestyle en andere preventieve maatregelen die passen bij het bestrijden van niet alleen kanker, maar welke zinnig zijn voor allerlei chronische aandoeningen.  

Voor de volledige uitsprak van de RCC
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/hpv/gezondheid-2023-00319-cvb/450134/

NB. De uitspraak begint met het vernietigen van het eerdere oordeel in het hoger beroep , en dus met het verwerpen van de reclame. Daarna volgt alsnog ook de tekst van de uitspraak in de eerste zitting, waardoor het lijkt alsof ik in tweede instantie geen gelijk kreeg met mijn klacht.