Boek
Bodemloos door oud huisarts Michael Smulders

Even de achterflap lezen

Een betere aanpak van de gezondheidszorg

In 2020 wordt de maatschappij overspoeld door een pandemie en de gezondheidszorg blijkt niet de oplossing maar is een van de slachtoffers.

De eerste drie hoofdstukken van dit boek leggen een ‘coronaloep’ op de gezondheidszorg, die wordt weergegeven als een slecht gefundeerd huis. Corona ondermijnde niet alleen de gezondheid van mensen maar ook de gezondheidszorg als systeem.

De laatste drie hoofdstukken van het boek schetsen de gezondheidszorg als een piramide met een smalle curatieve top. Dit geheel kan alleen goed kan functioneren als er een brede basis is in de vorm van een positieve preventieve gezondheidszorg. Daarbij moet er ruimte zijn voor
geneeskunde in de breedste zin van het woord.

Corona maakt ons duidelijk dat wat je zelf kan doen, de basis is van de gezondheidszorg. Niet alleen defensief besmetting voorkomen maar ook positief investeren in gezondheid; niet toevallig werkt deze aanpak ook bij chronische aandoeningen. Het is de sleutel voor een betaalbare zorg in de toekomst.

Het boek herdefinieert de coronacrisis tot een gezondheidszorgcrisis. Het beschrijft een aanpak waarbij alle (hoofd)rolspelers in deze crisis een bijdrage kunnen leveren aan een betere gezondheidzorg, van universitair tot complementaire geneeskundig geschoolden, van pers tot sociale media, van overheid tot burger.

Ander vorm

Een spraakmakend boek

Waarom waren wij niet opgewassen tegen de corona epidemie?

Aan de hand van de coronacrisis analyseert dit boek wat de zwakke plekken zijn van de gezondheidzorg. Dit boek schetst een oplossing via een andere gezondheidszorg, zowel naar vorm als naar inhoud.

Een andere inhoud png

Wat het boek uniek maakt is dat het de gezondheidszorg van binnenuit beschrijft. Wat hebben de preventieve en de curatieve gezondheidszorg bieden bij een epidemie en hoe verhouden ze zich tot elkaar.

Een nieuwe terminologie

Een andere kijk

Het boek rekent af met de traditionele termen als gezondheidszorg en preventie.

In plaats van gezondheidszorg kunnen we beter spreken over ‘ziekenzorg’ en ‘gezondenzorg’.

Preventie nieuwe stijl

Primaire, secundaire en tertiaire preventie is een weinig productieve, vanuit het bestaande systeem gedachte beschrijving van voorzorg. In dit boek wordt dat vervangen door een op de persoon gerichte aanpak van "voorkomen is beter dan genezen". Actief versus passief, stimuleren versus beperken.